Meningshorisont


Introduktion

I dette fokusområde skal I fokusere på det område i jeres udvikling, der hedder meningshorisonten. Alle i organisationen skal kunne se meningen med at fokusere på innovation og entreprenørskab, og det kræver, at I er klar til at skabe, genskabe, fortælle og genfortælle meningen.


Mål

I tegner meningshorisonten for jeres udviklingsproces. Hvis I allerede har en formuleret meningshorisont er målet, at I vedligeholder den eksisterende meningshorisont ift. kriterierne i fokusområdet.


Forslag til, hvordan I kan arbejde med fokusområdet

I kan gå til arbejdet med dette område på flere måder. Her to forslag til at finde et udgangspunkt:

Er du leder og fortrinsvis alene om deltagelsen i kurset…

Som leder kan det være din opgave at skabe sammenhæng mellem denne nærværende udvikling af innovation og organisationen øvrige udvikling. Derfor kan du begynde arbejdet med at lave en lille analyse af, hvad meningshorisonten skal spille sammen med af eksisterende indsatser og kvalitetspolitikker.

Er du koordinator for udviklingsarbejdet og deltager i kurset som en del af en gruppe…

Du kan kalde den samlede arbejdsgruppe sammen og tage den indledende drøftelse af meningshorisonten. Så kan arbejdet med dette fokusområde blive konkret og bygge på forskellige perspektiver fra medarbejdergrupper, der sætter deres egne ord på meningen.

Har I brug for en fleksibel organisering af arbejdet, kan I overveje at indsamle perspektiverne via et Mindmap fremfor at mødes.


Aktiviteter

  • Forberedelse: Gennemgå tjeklisten for Meningshorisont og udpeg de kriterier, I skal arbejde på at opfylde
  • Få noget for hånden: [Samarbejds-proces/aktiviteter(her har vi brug for inspiration)] der fører frem til en beskrivelse af meningshorisont ift. de valgte kriterier
  • I logbogen: Formuler meningshorisonten i logbogen og knyt en skriftlig refleksion til, hvor I overvejer hvorfor I evt. har fravalgt et eller flere af kriterierne
  • Gør status: Tjek de forskellige kriterier af, som I efterfølgende mener, at jeres meningshorisont lever op til

Materialer

Her kan du læse om meningshorisont: Meningshorisont