– en model for udvikling

I det nedenstående ses FFEs forankringsmodel. Modellen danner baggrund for indholdet i denne MOOC, som et redskab til at arbejde med skoleudvikling i et holistisk perspektiv.

FFE beskriver modellen således:

Skoleudviklingsprojekter bliver desværre alt for ofte kun forankret enten på det overordnede strategiske ledelsesniveau eller hos en ganske lille gruppe ildsjæle blandt lærerne. 

Denne model søger at bygge en bro mellem disse niveauer i organisationen, og bygger derfor på fire ledelsesområder i en strategisk kæde: Ledelse, struktur, kompetence og praksis.
Opmærksomhed på sammenhængen mellem de fire ledelsesfokus kan således sikre en bedre og bredere forankring og være med til at skabe en bæredygtig udvikling på skolerne. Ud over de fire ledelsesfokus er der etableret en ”meningshorisont” samt en ”evalueringsbase” som på hver deres måde bidrager til sammenhæng i indsatsen. Meningshorisont og evalueringsbase er primært baseret på skolens kultur og selvforståelse.

(Rasmussen, Anders: Innovation og entreprenørskab i skolen – i et ledelsesperspektiv, 2017)