– om MOOC’en

“En MOOC er, som akronymet indikerer, et netbaseret, gratis kursus/læringsforløb, hvis design muliggør et ubegrænset deltagerantal. Grundlæggende eksisterer der forskellige MOOC-­typer i form af cMOOCs, der inkluderer og vægter deltagelse af og evt. kollaboration mellem deltagerne, og xMOOCs, der overvejende kan betragtes som et udbud af en samling læringsressourcer. Generelt gældende for MOOCs er, at der ikke er feedback eller evaluering fra udbydernes side, men at fx deltagerbevis og yderligere ydelser som fx vejledning i nogle tilfælde kan erhverves mod betaling (Christensen, Gundersen, 2015).”

Fra “MOOC-inspiration i e-læring”, 2015, LOM

MOOC’ens indhold

Materialer, øvelser, link og fagindhold mv.  er gratis tilgængelige i denne MOOC. Indholdet er delt op i afrundede og praksisnære emner, som alle har samme struktur: Introduktion, Mål, Forslag til, hvordan I kan arbejde med emnet,  Aktiviteter og Materialer. Vi opfordrer til, at du går sammen med en kollega og arbejder med indholdet i fællesskab.

MOOC’ens målgruppe

MOOC’ens målgruppe er ledere og undervisere, som ønsker at arbejde målrettet på at forankre og udvikle innovationsdidaktiske kompetencer i institutionen.