Evalueringsbase


Introduktion

I dette fokusområde skal I fokusere på det område i jeres udvikling, som hedder Evalueringsbase. For at holde gang i udviklingen, skal I løbende blive klogere på jeres egne erfaringer. Det bliver I gennem systematisk opfølgning, hvor I bl.a. interesserer jer for, hvilke fastsatte mål I opnår, hvad I iøvrigt opnår af mere utilsigtede resultater, og hvad alle disse indsigter skal have af betydning for nye målsætninger. Denne del af jeres udvikling bør naturligvis involvere personer fra organisationens forskellige grupper af ledere, undervisere og elever.


Mål

I konstruerer evalueringsbasen, så den viser, hvordan den systematiske, løbende opfølgning skal finde sted.


Forslag til, hvordan I kan arbejde med fokusområdet

I kan gå til arbejdet med dette område på flere måder. Her to forslag til at finde et udgangspunkt:

Er du leder og fortrinsvis alene om deltagelsen i kurset…

Som leder kan det være din opgave at skabe sammenhæng mellem denne nærværende udvikling af innovation og organisationen øvrige udvikling. Derfor kan du begynde arbejdet med at lave en lille analyse af, hvad evalueringstiltag skal spille sammen med af eksisterende indsatser og kvalitetspolitikker.

Er du koordinator for udviklingsarbejdet og deltager i kurset som en del af en gruppe…

Du kan kalde den samlede arbejdsgruppe sammen og tage den indledende drøftelse af evalueringsbasen. Så kan arbejdet med dette fokusområde blive konkret og bygge på forskellige perspektiver fra medarbejdergrupper, der sætter deres egne ord på evalueringstiltag.

Har I brug for en fleksibel organisering af arbejdet, kan I overveje at indsamle perspektiverne via et Mindmap fremfor at mødes.


Aktiviteter

  • Forberedelse: Gennemgå tjeklisten for Evalueringsbase og udpeg de kriterier, I skal arbejde på at opfylde
  • Få noget for hånden: [Samarbejds-proces/aktiviteter (her har vi brug for inspiration)] der fører frem til en opbyggelse af strukturer ift. de valgte kriterier
  • I logbogen: Evalueringsbasen beskrives, så det fremgår, hvordan den spiller sammen med de fire områder og meningshorisonten. Knyt en skriftlig refleksion til, hvor I overvejer, hvad formålet er med evalueringsbasens forskellige opfølgningsprocedurer.
  • Gør status: Tjek de forskellige kriterier af, som I efterfølgende mener, at evalueringsbasen lever op til.

Materialer

Her kan du læse om evalueringsbase: Evalueringsbase