Struktur


Introduktion

I dette fokusområde skal I fokusere på det område i jeres udvikling, som hedder Struktur. Kalendere, årsplaner, undervisningsplaner, datoer for konferencer og netværksmøder er nogle af de strukturer som organisationen skal tage højde for og medtage i udviklingsprocessen. Brug dette fokusområde til at konkretisere, hvordan arbejdet med innovation på flere planer bliver understøttet i strukturerne.


Mål

I opbygger organisationens strukturer, så de understøtter udvikling af innovation på flere planer.


Forslag til, hvordan I kan arbejde med fokusområdet

I kan gå til arbejdet med dette område på flere måder. Her to forslag til at finde et udgangspunkt:

Er du leder og fortrinsvis alene om deltagelsen i kurset…

Som leder kan det være din opgave at skabe sammenhæng mellem denne nærværende udvikling af innovation og organisationen øvrige udvikling. Derfor kan du begynde arbejdet med at lave en lille analyse af, hvilken struktur der bedst understøtter  innovationstiltag.

Er du koordinator for udviklingsarbejdet og deltager i kurset som en del af en gruppe…

Du kan kalde den samlede arbejdsgruppe sammen og tage den indledende drøftelse af strukturer, der understøtter innovation. Så kan arbejdet med dette fokusområde blive konkret og bygge på forskellige perspektiver fra medarbejdergrupper, der sætter deres egne ord på meningen.

Har I brug for en fleksibel organisering af arbejdet, kan I overveje at indsamle perspektiverne via et Mindmap fremfor at mødes.


Aktiviteter

  • Forberedelse: Gennemgå tjeklisten for Struktur og udpeg de kriterier, I skal arbejde på at opfylde
  • Få noget for hånden: [Samarbejds-proces/aktiviteter(her har vi brug for inspiration)] der fører frem til en beskrivelse af struktur ift. de valgte kriterier
  • I logbogen: Formuler strukturen i logbogen og knyt en skriftlig refleksion til, hvor I overvejer hvorfor I evt. har fravalgt et eller flere af kriterierne
  • Gør status: Tjek de forskellige kriterier af, som I efterfølgende mener, at jeres struktur lever op til

Materialer

Her kan du læse om struktur: Struktur