Kompetencer


Introduktion

I dette fokusområde skal I fokusere på det område i jeres udvikling, som hedder Kompetencer. Det er ikke tilstrækkeligt, at formelle kompetencer i innovationsdidaktik er tilstede hos nogle af underviserne. Der skal være en plan for, hvordan disse kompetencer bliver sat i spil, fulgt op og forankret i praksis. Måske skal flere undervisere have de formelle kompetencer, måske skal de have nogle andre – men husk, at hele kompetencegrundlaget skal hænge sammen med meningshorisont, strukturer og praksis.


Mål

I laver planen for hvordan nye kompetencer skal komme til og hvordan eksisterende kompetencer sættes i spil, følges op og forankres.


Forslag til, hvordan I kan arbejde med fokusområdet

I kan gå til arbejdet med dette område på flere måder. Her to forslag til at finde et udgangspunkt:

Er du leder og fortrinsvis alene om deltagelsen i kurset…

Som leder kan det være din opgave at skabe sammenhæng mellem denne nærværende udvikling af innovation og organisationen øvrige udvikling. Derfor kan du begynde arbejdet med at lave en lille analyse af behovet for kompetenceudvikling.

Er du koordinator for udviklingsarbejdet og deltager i kurset som en del af en gruppe…

Du kan kalde den samlede arbejdsgruppe sammen og tage den indledende drøftelse af kompetenceudviklingsbehovet. Så kan arbejdet med dette fokusområde blive konkret og bygge på forskellige perspektiver fra medarbejdergrupper, der sætter deres egne ord på kompetenceudvikling.

Har I brug for en fleksibel organisering af arbejdet, kan I overveje at indsamle perspektiverne via et Mindmap fremfor at mødes.


Aktiviteter

  • Forberedelse: Gennemgå tjeklisten for Kompetencer og udpeg de kriterier, I skal arbejde på at opfylde
  • Få noget for hånden: [Samarbejds-proces/aktiviteter(her har vi brug for inspiration)] der fører frem til en beskrivelse af meningshorisont ift. de valgte kriterier
  • I logbogen: Formuler kompetencerne i logbogen og knyt en skriftlig refleksion til, hvor I overvejer hvorfor I evt. har fravalgt et eller flere af kriterierne
  • Gør status: Tjek de forskellige kriterier af, som I efterfølgende mener, at jeres kompetenceniveau lever op til

Materialer

Her kan du læse om kompetencer: Kompetencer