Praksis


Introduktion

I dette fokusområde skal I fokusere på det område i jeres udvikling, som hedder Praksis. Dybest set handler det om at lave en kortlægning af, hvordan innovationsdidaktik i dag kommer til udtryk i praksis; hvilke ressourcer bliver sat i spil for at støtte innovation og entreprenørskab, fx procesmodeller, særlige læremidler, og/eller konkrete læringsmål for innovative og entreprenørielle kompetencer som indgår i planlægningen af undervisningen? Hvilke samarbejder og partnerskaber har organisationen med omverdenen? Kortlægningen må være en del af ledelsens kontinuerlige opsøgende og nysgerrige interesse for undervisernes arbejde på området.


Mål

I laver en kortlægning, der viser, hvordan innovationsdidaktik kommer til udtryk i den daglige praksis.


Forslag til, hvordan I kan arbejde med fokusområdet

I kan gå til arbejdet med dette område på flere måder. Her to forslag til at finde et udgangspunkt:

Er du leder og fortrinsvis alene om deltagelsen i kurset…

Som leder kan det være din opgave at skabe sammenhæng mellem denne nærværende udvikling af innovation og organisationen øvrige udvikling. Derfor kan du begynde arbejdet med at lave en lille analyse af, hvordan praksisniveauet bedst understøttes.

Er du koordinator for udviklingsarbejdet og deltager i kurset som en del af en gruppe…

Du kan kalde den samlede arbejdsgruppe sammen og tage den indledende drøftelse af praksis. Så kan arbejdet med dette fokusområde blive konkret og bygge på forskellige perspektiver fra medarbejdergrupper, der sætter deres egne ord på meningen.

Har I brug for en fleksibel organisering af arbejdet, kan I overveje at indsamle perspektiverne via et Mindmap fremfor at mødes.


Aktiviteter

  • Forberedelse: Gennemgå tjeklisten for Praksis og udpeg de kriterier, I skal arbejde på at opfylde
  • Få noget for hånden: [Samarbejds-proces/aktiviteter (her har vi brug for inspiration)] der fører frem til en opbyggelse af strukturer ift. de valgte kriterier
  • I logbogen: Præsenter kortlægningen af praksis, gerne med grafiske virkemidler såsom billeder og illustrationer, der dokumenterer praksis, og knyt en skriftlig refleksion til hvor I skelner mellem synlige og usynlige måder hvorpå innovationsdidaktik udtrykkes i den daglige praksis.
  • Gør status: Tjek de forskellige kriterier af, som I efterfølgende mener, at praksis lever op til.

Materialer

Her kan du læse om praksis: Praksis